Om oss

Hägnaregården är ett familjeföretag med trädgård och kor. Vi som driver Hägnaregården är Maria och Anders Karlsson, med en del hjälp av våra barn, Frida, Johan, Anna och Magnus. Trädgården är främst Marias ansvar och korna tar Anders mest hand om.

Kossorna

1982, när Maria och Anders flyttade ihop, fanns det 10 mjölkkor på gården. De utökades så småningom till 40 stycken mjölkkor som tillsammans med de ca 50 ungdjuren gick i lösdrift. Sen något år tillbaka är dock mjölkkorna helt ersatta av dikor. Dikorna går med sina kalvar och all mjölk går till kalven.

Under alla år har vi haft lyxen att kunna hämta kött från frysen som vi vetat exakt hur och var det producerats. Vi vill att alla ska kunna ha det så, därför har vi öppnat en gårdsbutik där vi säljer styckdetaljer och köttlådor. Så att du också ska kunna veta precis hur och var det du äter är producerat.

Här kan du boka din egen köttlåda som du vet exakt var den kommer ifrån.

Trädgården

Efter att Maria avslutat sin utbildning till trädgårdsmästare på Forslundagymnasiet skulle den användas till något. Valet föll då på att starta Hägnaregårdens Trädgård hemma på gården. Där finns finns en ständigt föränderlig trädgård, som är öppen för besök. Marias önskan är att den skall bli en mötesplats för trädgårdsvänner, och du är så välkommen bara för att prata trädgård och diskutera olika trädgårdsproblem och lösningar på dem. Förutom att vara en inspirationskälla för dig som är trädgårdsintresserad erbjuder Hägnaregårdens Trädgård även olika trädgårdstjänster, bl.a. trädgårdsdesign, rådgivning och föredrag och dessutom finns en plantskola med ett spännande och lite ovanligt sortiment. En stor del av växterna i plantskolan kommer från egen odling.

Naturhänsyn

Numera drivs jordbruket helt ekologiskt, men under övergångsperioden på två år har vi ingen ekologisk märkning. Tidigare drevs jordbruket konventionellt, men utan användning av kemiska bekämpningsmedel på åkrarna och genom att utnyttja stallgödseln så mycket som det gick, för då behövde vi inte så mycket konstgödsel. I trädgården har Maria alltid odlat giftfritt och med stallgödsel och det finns ingen anledning till att ändra inställning i plantskolan.