På egen rot

Nya lådor i slutet av sommaren

Nya lådor väntas tidigast i början av augusti.

Det finns tillgängliga lådor

Just nu finns det lådor tillgängliga. Fyll i bokningsformuläret eller besök butiken.

Förhoppningsvis nya lådor i maj

Om intresset är tillräckligt stort, vilket vi tror att det är, så räknar vi med nya lådor i slutet av maj.

Köttlådor finns

Vi har just fått in nya lådor. Finns gott om obokade!

Kommande planer

Nästa omgång köttlådor beräknas till början av mars. Just nu gott om lådor obokade.