På egen rot

Prishöjning

Nya lådor beräknas till månadsskiftet november/december. Observera att priserna har justerats något uppåt.

Nya lådor i slutet av sommaren

Nya lådor väntas tidigast i början av augusti.

Det finns tillgängliga lådor

Just nu finns det lådor tillgängliga. Fyll i bokningsformuläret eller besök butiken.

Förhoppningsvis nya lådor i maj

Om intresset är tillräckligt stort, vilket vi tror att det är, så räknar vi med nya lådor i slutet av maj.

Köttlådor finns

Vi har just fått in nya lådor. Finns gott om obokade!