Trädgårdsdesign

Trädgården är Ditt gröna rum och den ska vara funktionell och samtidigt personlig. Dessutom ska trädgården vara anpassad efter dina behov och den tid du kan lägga ner på skötsel .

För mig är varje uppdrag lika unikt och speciellt oberoende om det är ett litet eller stort jobb jag skall utföra. Ett nära samarbete med dig som kund är en viktig förutsättning för att vi tillsammans skall kunna skapa den trädgård som du drömmer om. Tillsammans kan vi skapa en funktionell trädgård där du kommer att trivas!

FÖRBEREDELSER

När vi ska arbeta med din trädgård är det ett par saker du behöver förbereda:

  1. När du kontaktat mig via mejl eller telefon och vi bestämt tid för mitt besök, skickar jag en checklista till dig. När du fyllt i den skickar du den tillbaka till mig, så att jag har den ett par dagar innan besöket.
  2. Det behövs även en kopia av en tomtritning med huset inritat, i skala 1:100 eller 1:200. Den ska vara måttsatt och husets dörrar och fönster skall vara markerade, likaså även större befintliga träd, häckar, friggebodar m.m. Om inte denna redan finns kan kartan beställas från stadsbyggnadskontoret i din kommun. Naturligtvis kan jag mäta upp din tomt, men det ingår inte i priset, utan debiteras med 550 kr per påbörjad timme.
  3. Före hembesöket bör du också förbereda dig med att fundera kring din trädgård och vad du vill ha hjälp med. Vill du anlägga en helt ny trädgård eller bara ändra stilen eller en del av den nuvarande? Tänk över vad som fungerar bra i din trädgård, vilka problem du tycker finns och vad du saknar i din trädgård. Spara gärna bilder på växter och miljöer du tycker om (tips använd Pinterest), tillsammans med checklistan ger det en bra grund när vi går vidare med planeringen av din trädgård.

RÅDGIVNING

I rådgivningen ingår ett hembesök.

Hembesöket tar ungefär 2 timmar, först går vi runt i din trädgård, därefter sitter vi oss ner och går igenom mina förslag. Du antecknar själv medan vi går igenom hela eller delar av trädgården. Vi diskuterar idéer och jag ger förslag till utformning av trädgården, med växtval för planteringar, materialval för övriga ytor.

När vi gått igenom hela trädgården sätter vi oss ner och sammanfattar dina önskemål. Jag ger dig råd för att förbättra befintliga detaljer i din trädgård men även nya idéer för att förnya den. I mån av tid kan jag även ge skötselråd.

Kostnad 950:-

Om du väljer att gå vidare med en idéskiss eller en detaljerad trädgårdsplan ingår hembesöket i den kostnaden.

Efter hembesöket ingår kostnadsfri rådgivning via mejl eller telefon i 3 mån.

IDÉSKISS

Jag kommer hem till er för ett möte, som vid en rådgivning. Då diskuterar vi era tankar och önskemål kring trädgården. Vi går igenom checklistan och jag får se mig omkring och ställa frågor.

Ett par veckor efter detta levererar jag en idéskiss över trädgården, med former och funktioner inritade. Den innehåller inga detaljerade planteringsritningar, utan endast några förslag på växter och material. En tid efter att ni fått skissen kommer jag hem till er för en presentation och tillsammans går vi igenom förslaget.

Målet är att ge dig en känsla för hur din nya trädgård kan utformas i stora drag, den detaljerade utformningen med växtval m.m. står du själv för.

Priser idéskiss

mindre än 800 kvm 2 000 kr
800-1500 kvm 3 100 kr
större än 1500 kvm 3 900 kr

TRÄDGÅRDSPLAN

Arbetet med en trädgårdsplan går till så här:

Arbetet börjar med att du fyller i checklistan och skickar den till mig. Därefter gör jag gör ett hembesök, jag får gå runt och ser mig omkring, ställer frågor och inventerar växtmaterialet för att se vad som finns och tillsammans ritar vi in det du vill behålla i trädgården. Jag sammanställer en skiss med förslag till utformning av hårdgjorda ytor och planteringar, växtval och utrustning (ex. belysning, spaljé, damm m.m.) som jag skickar till er så att ni har möjlighet att studera det innan vi träffas för vårt andra möte. Då presenterar jag förslaget och ni kommer med eventuella synpunkter som jag sedan arbetar vidare med. Vid det tredje mötet går vi tillsammans igenom mitt förslag och därefter får ni den slutliga trädgårdsplanen som innehåller:

  • en planritning där alla efterfrågade delar av trädgården syns
  • en eller flera detaljritningar över planteringar
  • utförlig växtförteckning
  • enklare anläggningsbeskrivning
  • eventuella förslag på övrig utrustning, t.ex. belysning
  • ett textdokument där en översiktlig skötselplan ingår

Priser trädgårdsplan

mindre än 800 kvm 3 700 kr
800-1500 kvm 7 600 kr
större än 1500 kvm 13 800 kr

Fri rådgivning via mejl eller telefon ingår under 3 månader efter det datum jag överlämnat ritningen. Kom ihåg att det viktigaste är att du är nöjd, det är din trädgård vi arbetar med!