Platshållare

Iris pumila hybrid ’Cherry Garden’

Småiris

70 kr

Tidig, liten iris. Växer med upprättstående blad från en krypande jordstam. Använd i stenpartier, slänter. Plantera grunt.Mörkt lila-röda blommor i maj-juni sol-halvskugga. Trivs bäst på kalkhaltig, genomsläpplig, även mager jord.

Höjd: 20 cm

Kategori: Leverantör: