Platshållare

Hepatica transylvanica

Ungersk blåsippa

70 kr

En blåsippesläkting som är robust och lättodlad. Får blå, relativt stora blommor i maj.

Höjd: 20 cm

Kategori: