Platshållare

Acer tataricum ssp ginnala

Ginnalalönn

220 kr

Färgsprakande buske eller träd med stort prydnadsvärde.

Höjd: 3-4 m

Kategori: Leverantör: