Platshållare

Abies koreana fk Ultuna

Koreansk ädelgran

990 kr

En liten, långsamväxande koreagran från frö, ursprungligen insamlad i Sydkorea av Tomas Lagerström. Ger kompaktare plantor och har starkare blåfärgade honkottar än andra frökällor. Upprättstående, purpurvioletta kottar. Barren är glänsande mörkgröna med vit undersida, växer pyramidalt. Går bra i stadsmiljö, blir bäst på humusrika sand- och lerjordar. Passande som solitär i små trädgårdar, innergårdar etc.

Höjd: efter 25 år 5-7 m

Kategori: Leverantör: