Prishöjning

Nya lådor beräknas till månadsskiftet november/december. Observera att priserna har justerats något uppåt.