Platshållare

Prunus avium fk Ultuna

Fågelbär fk Ultuna, E-planta

660 kr

Ett starkväxande träd, 15-20 m högt och så småningom 10-15 m brett. vackert glänsande bark och fint rundad krona. Utvecklas bäst i ljusa lägen, i sol-halvskugga. Trivs inte i dåligt dränerade jordar, jorden skall vara djup, varm, väldränerad och näringsrik. Tål vind- och snöbelastning. Känslig för för djup plantering. Zon 4(5).

Höjd: 15-20 m

Kategori: Leverantör: