Platshållare

Leymus racemosus

Bredbladig strandråg

40 kr

Gräs med vackra blå breda blad. Observera att den sprider sig.

Höjd: 60-80 cm

Kategori: